سازمانهای تحت پوشش این سامانه

 آزمایشی برای ادارات استان بوشهر  اداره کل زندانهای استان لرستان
 آزمایشی برای ادارات استانهای خراسان  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان
 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان  اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان
 اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان  اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
 اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان  امور مالیاتی استان تهران
 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان  دادگستری کل استان خوزستان
 اداره کل ثبت احوال استان خوزستان  سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان
 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان  شرکت سلمان فارسی
 اداره کل زندانهای استان خوزستان

برای مشاهده پیام نوروزی کلیک کنید